Non Allergic Rhinitis

האם אתם סובלים מאף סתום או נוזל (ריניטיס) כרוני?
האם אתם "מכורים" לשימוש בתרסיסי אף?
האם אתם מתעוררים מאף "סתום"?
האם אתם שוקלים ניתוח כדי להיפטר מהבעיה?

אם התשובה לאחת השאלות היא חיובית:
כיום יש פתרון להקלת התסמינים ושיפור איכות החיים!

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

עם השארת הפרטים, אתם מאשרים לחברת לבפארם ליצור עימכם קשר.
כל המידע שיימסר יישאר בידי החברה בלבד.

אנשים רבים סובלים מאף סתום או נוזל ועיטושים בלתי פוסקים

אלה הם התסמינים של התופעה ששמה הלועזי: ריניטיס. טכנולוגיה חדשה ובלתי פולשנית בשם KOS, נמצאת כבר בשימוש זה מספר שנים במדינות מובילות באירופה והיא מצליחה להקל על תסמינים אלו, במידה ניכרת.
הטכנולוגיה נקראת גריית רטט קינטי או באנגלית: KOS: Kinetic Oscillaion Stimulation השימוש בטכנולוגיה מיועד לחולי ריניטיס הנגרם מסיבות לא אלרגיות.
הטיפול כולל שני מפגשים ואורך כל טיפול כ- 20 דקות בלבד.

יתרונות לטיפול בטכנולוגיית ה- KOS

הצלחה בכ- 65%
מהמקרים

שני טיפולים מביאים הקלה
בתסמינים לחצי שנה- 12 חודשים

פרוצדורה לא
פולשנית

10 דקות טיפול
בכל נחיר

דוחה/מבטל צורך
בניתוח

הטיפול נעשה במרפאה
ותחת השגחת הרופא המומחה

המלצות המומחים

נגן וידאו